Amanda Jenssen Bloggen

En gång MAC alltid MAC

  • Amanda Jenssen 2014
  • Amanda Jenssen Superstar

    Amanda Jenssen is one of Sweden’s leading artists and one, that in comparision to most of her peers, really has what it takes to break internationally.
  • Följ mig på Twitter

  • Blogkeen

    Amanda Jenssen Bloggen

Häxsalvan som tar dig till Blåkulla (48 av 100)

Posted by Roger Krook på 17 april 2014

satanistisk ritual

En helt vanlig torsdag på dagis

När man rivit daghemmet Little Rascals i USA grävde man efter de katakomber som skulle finnas under huset. I dessa katakomber skulle förskollärarna, klädda i djävulsdräkter, ägnat sig åt satanistiska ritualer och rituella sexövergrepp på dagisbarnen. Allt enligt barnens egna vittnesmål i domstolen.

Inte f-n fanns det några katakomber under dagiset. Barn har livlig fantasi, snappar upp konstiga saker dom hör eller ser på tv och till slut tror dom själva på sina berättelser. Låter det bekant? Just det, den del av den svenska häxhistorien folk känner till handlar om samma sak. Ljugande, fabulerande eller drömmande barn vittnar i domstol om blåkullafärder med satanistiska ritualer och rituella sexövergrepp.

Men häxtron och häxeriet är mycket mer än så. Udda människor får alltid skulden för allt negativt som händer. Idag är det (enligt Sverigedemokraterna) muslimer, förr var det judar, frimurare och häxor. En del kvinnor som utpekades som häxor eller svartmagiker var botare, ofta kristna, i en urgammal schamanistisk, magisk och örtmedicinsk tradition. Precis som dagens schamaner i Sydamerika kunde de använda psykoaktiva droger för att åka till andevärlden och ställa saker tillrätta i den här världen. Blåkullaresorna är en mycket typisk schamanresa, med eller utan hjälp av droger. Redan under vikingatiden hade (enligt Den Poetiska Eddan) de flygande kvinnorna demoniserats och kallades trollpackor. Precis som den samiske/finske nåjden låg de svenska häxorna kvar medvetslösa medan själen åkte till andevärlden. Denna djupa trance är typisk för den nordligaste schamanismen.

Det har helt säkert funnit häxsalvor, som kunde skicka iväg vem som helst på en överväldigande tripp. Resten av det här inlägget handlar om dessa häxsalvor. Don’t try this at home. Glad påsk!

.

häxa

HÄXVÄXTER

Att nordiska häxor och magiker använt sinnesförändrande droger är väl dokumenterat. Problemet är att dessa växter ofta är dödligt giftiga och svåra att dosera. Deras användning idag begränsar sig till att de ingår som ingredienser i en del receptbelagda läkemedel. För att få exakt dosering framställer man extrakt med standardiserade halter av de aktiva ämnena.

Atropin och skopolamin används idag som antikolinergika. De blockerar receptorer för muskarin och dämpar därigenom vissa effekter av det parasympatiska nervsystemet. I låga doser nedsätter de aktiviteten i spottkörtlarna, bronkialslemhinnans slemproducerande körtlar och svettkörtlarna. I högre doser vidgas pupillerna, förmågan till ackommodation av ögats lins minskar och hjärtat slår snabbare. I ännu högre doser minskar den parasympatiska kontrollen över glatt muskulatur i mag-tarmkanal och urinblåsa. Antikolinerga läkemedel används vid kramper, magåkommor, Parkinsons sjukdom, danssjuka samt vid operationer och ögonundersökningar. Vid operationer vill man ha den lugnande effekten, samt förebygga muskelkramper och att hjärtat slår för långsamt. Vid ögonundersökningar ger man patienten ögondroppar för att vidga pupillen, så läkaren lättare ser in i ögat.

Häxor i bemärkelsen svartmagiker har funnits i de flesta kulturer i alla tider. De har varit fruktade, men framförallt föraktade och hatade. Sådana häxor använde ibland växter för svart magi eller mer rationella giftmord. De flesta kulturer har även haft shamaner, botare eller goda magiker, som var högt respekterade och centrala personer i samhället. Ibland var dessa personer samtidigt kunniga i örtmedicin.

Häxor har i alla tider förföljts. Redan i Gamla Testamentet står det ”En trollkvinna skall du icke låta leva.” Motgångar, sjukdomar och olyckor förklarades ofta med svart magi. Under medeltiden brändes häxor på bål och detta fortsatte efter reformationen. I slutet på 1600-talet kulminerade häxprocesserna i Sverige. Egentligen skulle en häxa ägna sig åt förgörning, att skada andra med svart magi. Toleransen var dock låg och tom botare, som använde formler med kristet innehåll, dömdes för häxeri. Enligt den tidens teologer måste de driva ut Belsebul med Belsebul (bota sjukdomar med djävulens hjälp), något redan Jesus blev beskylld för.

Nu började många bildade människor tvivla på berättelserna om blåkullafärder. I mitten på 1700-talet hölls den sista häxprocessen i Sverige, men samtliga frikändes. Den brittiska lagen mot häxeri avskaffades först på 1950-talet! Under det andra världskriget dömdes ett kvinnligt medium för häxeri. Anledningen var troligen att hon avslöjat hemliga uppgifter om ett sänkt fartyg, när hon kontaktade en avliden pojke som omkommit vid sänkningen.

Redan under forntiden ansågs häxor kunna flyga mha salva. Apulejus skriver om en häxa som smörjer in sig med salva och flyger iväg. Ovidius och Petronius skriver också om luftfärder.

Under vikingatiden trodde man på flygande häxor, åtminstone så finns det en vers om flygande trollpackor i Den Poetiska Eddan. I början av medeltiden tog kyrkan avstånd från dessa föreställningar. Man ansåg att vissa kvinnor inbillade sig att de nattetid flög till sammankomster med de hedniska gudinnorna Diana och Herodias, samt andra kvinnor som var ute och flög i samma ärende. Likheten med blåkullafärderna är slående!

I början av 1400-talet svängde kyrkan helt och började bekämpa den påstådda häxkonspirationen. Munken Bartholomeus skrev 1525 om kvinnor som hittades medvetslösa på golvet. När de kvicknade till erkände de att de ”varit borta ett tag”. Snabbt uppstod dogmen att kvinnor smorde in sig med häxsalva och flög till Blåkulla, medan deras kroppar låg kvar orörliga. Detta stämmer bra med traditionella shamanresor. Kroppen ligger orörlig, medan själen är ute på fantastiska äventyr. När shamanen vaknat upp kan han eller hon berätta vad som hände på andra sidan. För att hamna i så djup trans har shamaner använt tex trumma, sång och mentala tekniker. I en del kulturer har själsresorna skett efter intagande av psykoaktiva droger. Häxornas flygsalva kan ha varit en sådan drog. Självklart ansåg kyrkan att salvan kom från djävulen själv. Antingen hade häxorna fått salvan direkt från honom, eller så hade han gett dem receptet.

Häxorna kunde sina saker och det finns inga berättelser om att folk avled i samband med användandet av häxsalva. Olika växter i rätt proportioner gav tillsammans den rätta upplevelsen. Var för sig kunde växterna vara lugnande, hallucinogena, sövande eller muskelavslappnande. Att kombinera ett stort antal ingredienser är typiskt för äldre tiders medicin.

Redan 1589 beskrev läkaren Giambattista della Porta ett antal salvor, som alla innehöll ”de sömngivande drogerna” opium, bolmört, odört mfl. Ett recept från 1615 innehåller bla de biologiskt aktiva växterna odört, sprängört, femfingerört, stormhatt, opiumvallmo, belladonna, bolmört, nattskatta, alruna, spikklubba, dårrepe och poppel.

Francis Bacon skrev 1626 att häxsalvan troligen bestod av ”sömngivande droger som bolmört, odört, alruna, nattskatta, tobak, opium, saffran, poppelblad etc.” Att häxorna hade hjälpandar eller husdjur i form av paddor är intressant. Paddor innehåller hjärtglykosiden bufotalin, som kunde användas i häxsalvor.

Det finns dock inga bevarade recept där man kunnat identifiera samtliga ingående beståndsdelar eller vilka doser som ska användas. Ett modernt försök att göra en häxsalva slutade med att forskaren Karl Kiesewetter förgiftades och dog. Man kan därför säga att häxorna tog flygsalvans hemligheter med sig i graven. Vi ska titta lite närmare på några av de mest kända häxväxterna och deras effekter.

till blåkulla

ALRUNA

Alruna innehåller skopolamin och hyoscyamin. Under lång tid var alrunan den viktigaste hallucinogenen och trolldomsörten i Europa. Häxorna på kontinenten använde alruna i häxsalvor och som afrodisiaka. Växten användes även som bedövningsmedel vid operationer, samt som kramplösande medel.

I den nordiska traditionen är alrunan framförallt ett kraftföremål, som skänker ägaren rikedom och framgång i kärlek. Den kan även användas för svart magi.

Vid överdosering blir först slemhinnor och hud torra, man blir törstig och får svårt att svälja. Vid högre doser blir man röd i ansiktet, hjärtat slår snabbare, andningen blir snabbare, blodtrycket höjs, pupillerna vidgas och reagerar inte för ljus. Man ser dimmigt, får feber och svårt att tömma blåsan. Dessutom blir man rastlös och orolig, får hallucinationer och yrsel. Symtomen kan vara i flera dagar.

BELLADONNA

Belladonna betyder vacker kvinna, vilket syftar på att atropinet i växten vidgar pupillen. Dessutom innehåller växten mycket hyoscyamin och en del skopolamin. Belladonna har använts som bedövningsmedel, motgift samt lugnande och kramplösande medel. Växten ger hallucinationer, vilket förklarar dess gamla namn galnebär. I Tyskland och Frankrike var den vanlig i häxsalvor.

Vid överdosering blir först slemhinnor och hud torra, man blir hes, törstig och får svårt att svälja. Högre doser ger kraftig rodnad, hjärtat slår snabbare, andningen blir snabbare, blodtrycket höjs, pupillerna vidgas och reagerar inte för ljus. Man ser dimmigt och dubbelt. Dessutom blir man rastlös, orolig och får hallucinationer. Symtomen kan vara i flera dagar.

BOLMÖRT

Bolmört innehåller skopolamin, atropin, hyoscin och hyoscyamin. Växten är en urgammal läkeört och har använts i Babylonien, Egypten, Grekland och Rom. Till vårt land infördes den av munkar. Den kan verka lugnande, bedövande och smärtlindrande. I kramplösande preparat används den mot astma, nervösa sjukdomar, muskelkramper, darrningar och andra sjukdomar.

Pga sin hallucinogena effekt var bolmört vanlig i häxsalvor. Troligen fick oraklet i Delfi sina visioner påverkad av bolmört.

Vid överdosering blir först slemhinnor och hud torra, man blir törstig och får svårt att svälja. Högre doser ger rodnad i ansiktet, hjärtat slår snabbare, andningen blir snabbare, blodtrycket höjs och pupillerna vidgas. Man ser dimmigt, får feber och svårt att tömma blåsan. Dessutom blir man yr, orolig och får hallucinationer. Symtomen kan vara i flera dagar.

ODÖRT

Odört är en giftig växt, som kan förväxlas med ätliga flockblomstriga växter. Odörten är känd som giftet i den giftbägare Sokrates 399 f Kr avrättades med. Växten har använts som lugnande och smärtstillande medel samt mot tumörer, ledsmärtor och hudinfektioner. Odörten användes tidigt som bedövningsmedel vid operationer. Den har även använts för att förgifta eller bedöva fåglar vid jakt. I Indien har den använts invärtes som afrodisiaka och lugnande medel. Det ingående ämnet coniin kan ge en känsla av att flyga. Mycket riktigt så var den vanlig i häxsalva, även i vårt land.

Vid överdosering ökar salivmängden, man mår illa och kräks. Slemhinnorna i mun och svalg blir irriterade, man får en brännande känsla i munnen och tungan känns förlamad. Pupillerna vidgas, man ser och hör sämre och blir stel i benen. Vid dödliga doser uppträder dessa symtom inom några minuter, tillsammans med svåra diarréer. Förlamningen börjar i fötterna och stiger sakta uppåt. Kroppstemperaturen sjunker, man blir hes och får svårt att svälja. Huden missfärgas. Den förgiftade är vid medvetande tills döden inträder som följd av andningsförlamning.

SPIKKLUBBA
Spikklubba eller datura har en lång historia som medicinalväxt. Den innehåller atropin, skopolamin och hyoscyamin. Spikklubba är kramplösande, vidgar luftvägarna och minskar körtelsekretion. Den används fortfarande mot astma, bronkit och Parkinsons sjukdom.

Växten är hallucinogen och känd för att kunna göra användaren sinnesförvirrad eller galen. I Indien har den bla använts som afrodisiaka, kramplösande, smärtlindrande, febersänkande och lugnande medel. Bladen har rökts för att lindra astma och hosta. Växten har även använts som en billig ersättning för opium. Den användes som knock-outdroppar av kriminella, som drogade sina offer. Den indiska stryparsekten använde spikklubba både för att bedöva sina offer och för att bedöva sin egen rädsla och tvekan inför strypandet. Det senare användningsområdet påminner alltså om vår tids användning av Rohypnol bland våldsbrottslingar!

Menaderna, de kvinnliga medlemmarna i dionysuskulten, framkallade troligen sin extas med spikklubba. Även häxornas flygsalva innehöll spikklubba.

Spikklubba användes av ”horkarlar, lömska kvinnoförförare, perversa kurtisaner och unga vällustingar” för att göra det kvinnliga offret villigt eller åtminstone oförmöget att göra motstånd. Drogen var ju både afrodisiaka och bedövningsmedel!

Författaren Theofrastos (370 f Kr – 285 f Kr) skriver att 4 gram spikklubba fungerar som afrodisiaka, 8 gram ger hallucinationer och tillfällig sinnesförvirring, 12 gram ger galenskap och 16 gram leder till döden.

Vid överdosering blir först slemhinnor och hud torra, man blir törstig och får svårt att svälja. Vid högre doser blir man röd i ansiktet, hjärtat slår snabbare, andningen blir snabbare, blodtrycket höjs, pupillerna vidgas och reagerar inte för ljus, man ser dimmigt eller dubbelt, blir rastlös, uppjagad och får hallucinationer. Till slut upphör cirkulationen att fungera och man dör.

När jag var tonåring läste jag om att häxorna använde spikklubba för att kunna flyga. Jag tyckte detta lät spännande, men dessbättre hittade jag och mina kompisar inte den giftiga växten. När jag i vuxen ålder berättade denna historia sade en man: -Vi hittade spikklubba. Sedan berättade han att växten gett dem obehagliga hallucinationer, bla hade han stått och pratat med en enbuske. Då öppnade en tjej sin handväska och drog fram ett praktexemplar av spikklubba. -Var det en sådan här? Jag hittade den när jag var ute i skogen idag och tyckte den såg häftig ut. Om hon hade tänkt smaka på växten med det märkliga utseendet, så fick hon åtminstone veta att detta var olämpligt. Carl G Jung hade nog sett den här historien som ett utmärkt exempel på en synkronicitet, ett märkligt sammanträffande!

.

Hem

 

 

Annonser

Skriv något mysigt

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s