Amanda Jenssen Bloggen

Om A. J.

  • Amanda Jenssen 2014
  • Amanda Jenssen Superstar

    Amanda Jenssen is one of Sweden’s leading artists and one, that in comparision to most of her peers, really has what it takes to break internationally.
  • Följ mig på Twitter

  • Blogkeen

    Amanda Jenssen Bloggen

Amanda Jenssen på festivalturné i sommar

Posted by Roger Krook på 22 mars 2010

And above all: Will Amanda Jenssen, if so, to be dressed as a turnip?

Snart är vårens klubbturné slut. Det verkar som om sommarens turné blir en festivalturné, ungefär som 2008. Det enda som finns på Livenation just nu är Peace & Love i Borlänge 3 juli. Men i media har flera festivaler och andra scener berättat att Amanda Jenssen kommer till dem i sommar. Och i sommar kommer AJ knappast att spela som förband eller på lilla scenen, den här gången är det en tung artist som gör entré – till arrangörernas illa dolda förtjusning.

Uppdatering: Redan nu kan man köpa biljetter till många konserter i sommar. Kolla här på Livenation!

Och man kan ju fråga sig om televisionen vill försöka upprepa succén på Skansen 2008? Blir det Min Soldat eller Regntunga skyar? Kanske som duett med Claes ”Opopoppa” af Geijerstam? Och framförallt: Kommer Amanda Jenssen i så fall att vara utklädd till kålrot? (Det är ju fel säsong för pepparkakor.)

Den som lever får se.

Kanske en engelsklektion så här inför utlandslanseringen? Det uppstår lätt förvirring när man byter språk.

Själv råkade jag ut för att en tjej från England tyckte det lät suspekt när jag sade (på svenska) att man ska vara ambitiös. På engelska betyder ambitious inte ambitiös utan äregirig, kom vi så småningom fram till. Det är alltså kanske inte så bra att beskriva sig som ”very ambitious” i sitt engelskspråkiga CV.

De svenska prickarna ovanför ”ö” kan också ställa till det. Min gode vän Göran presenterade sig som ”I am Göran, not Goran. I am Göran, with two pricks!”

Amanda Jenssen sat at the window and looked at the stars = Amanda Jenssen satt på vinden och lockade på stararna.

Den svenske immigranten vill använda amerikanens slipsten men hittar inte veven och vill säga: Jag vill slipa, var är din vev? Det blir:  I want to sleep, where is your wife?

Göteborgshumor av Sten-Åke Cederhöks gamla fina märke: -How do you feel? -Nej men jag har nageltång.

Humor för kosmopoliter: Tysken i London får vänta på sitt kaffe och säger: -When shall I become a cup of coffee? Servitören svarar: Never, I hope Sir.

Och en bra regel är alltid att inte prata om fack-föreningar när det är engelsktalande personer i närheten.

Men vill man ställa till fullständigt kaos är det bästa förstås att anlita en kär gammal bekant som översättare – Google Translate. Så då kör vi: (Varning för skrattkramp!)

Soon, spring club tour final. It seems that this summer’s tour will be a festival tour, much as 2008. The only thing that can be found at Live Nation visiting the Peace & Love in Borlänge 3 July. But the media has many festivals and other scenes related to Amanda Jenssen comes to them in the summer. And in summer, AJ unlikely to play as a unit or on the small stage, this time it is a heavy artist who makes its entry – the organizers ill-concealed delight.

Update: Even now you can buy tickets to many concerts this summer. Check here for Live Nation!

And one might well wonder whether television would try to repeat the success at Skansen in 2008? Will it be My Soldier or Heavy rain clouds? Perhaps as a duet with Claes’ Opopoppa ”af Geijerstam? And above all: Will Amanda Jenssen, if so, to be dressed as a turnip? (It’s the wrong season for gingerbread.)

Anyone who lives will see.

Perhaps an English lesson on the eve of foreign launch? It occurs slightly confusing when switching languages.

Naturally, I happened to print to a girl from England thought it sounded suspicious when I said (in Swedish) that you should be ambitious. In English does not ambitious ambitious ambitious but, we eventually came up to. So it is perhaps not so well to describe themselves as ”very ambitious” in its English-language CV.

The Swedish dots above the ”island” can also refer to it. My good friend Goran introduced himself as ”I am Goran, Goran note. I am Goran, with two Pricks!”

Amanda Jenssen sat at the window and looked at the stars = Amanda Jenssen was sitting in the attic and attracted the starlings.

The Swedish immigrant want to use American grinding stone, but can not find the handle and to say: I want to grind, where is your crank? It becomes: I want to sleep, where is your wife?

Gothenburg Humor by Sten-Ake Cederhöks fine old mark:-How do you feel? -No, but I have nail pliers.

Humor for cosmopolitans: German in London must wait for their coffee and says:-When shall I become a cup of coffee? Waiter answers: ”Never, I hope, Sir.

And a good rule is always to talk about trade unions in the English-speaking people in the vicinity.

But would it make to complete chaos is the best means to hire a dear old friend as a translator – Google Translate. So here we go: (Warning to laugh cramp!)

Annonser

Skriv något mysigt

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s